getting-investment-incentive-certificate-in-turkey

Türkiye’de Yabancılar Teşvik Belgesi Nasıl Alır?

Türkiye’de Yatırım Teşvik Belgesi almak, iş dünyasında büyümeyi hedefleyen işletmeler için büyük bir önem taşımaktadır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat ile alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile yabancı yatırımcı da bazı istisna ve muafiyetlerden yararlanabilecektir.

Türkiye, coğrafi konumu, gelişmiş altyapısı ve dinamik ekonomisi ile yatırımcılar için cazip bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır. İşte bu bağlamda, Türkiye’de Yatırım Teşvik Belgesi’nin işletmelere sunmuş olduğu fırsatları ve bu belgeyi elde etmenin işletmeler için neden bu kadar hayati öneme sahip olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara çeşitli teşvikler ve vergi avantajları sunan bir belge olarak işlev görür. Bu avantajlar, işletmelerin yeni yatırımlar yapmasını, mevcut işlerini büyütmesini ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmesini destekler. Türkiye’de Yatırım Teşvik Belgesi almak, işletmelere maliyet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu sayesinde büyümelerine ve uluslararası arenada daha etkin bir oyuncu olmalarına yardımcı olur.

Teşvik Belgesi Yasal Düzenlemesinin Amaçları

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek ve yabancı yatırımcılara haklar sağlamak, ülkenin ekonomik büyümesini ve rekabetçiliğini artırmak için kritik öneme sahiptir. Ayrıca uluslararası standartlara uyum sağlamak ve yatırım kabul ve onay süreçlerini kolaylaştırmak da yabancı yatırımcıların Türkiye’yi çekici bir destinasyon olarak görmelerini sağlamak için hayati unsurlardır.

Doğrudan Yabancı Yatırımların Teşviki:

Türkiye, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve yatırım yapmayı teşvik etmek amacıyla çeşitli teşvik önlemleri uygulamaktadır. Bu önlemler, vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri, yer tahsisi gibi ekonomik teşvikleri içermektedir. Bu teşvikler, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapma kararını kolaylaştırırken, Türkiye’nin büyüme potansiyelinden faydalanmalarına da olanak tanır.

Yabancı Yatırımcılara Hakların Sağlanması:

Yabancı yatırımcılara hakların sağlanması ve bu hakların korunması, Türkiye’nin uluslararası yatırım ortamında rekabetçi bir konumda olmasını sağlar. Bu, yatırımcıların yatırımlarını güvence altına alırken, hukuki çerçevenin şeffaf ve adil olmasını sağlar. Bu sayede yabancı yatırımcılar, Türkiye’deki işlerini uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyütebilirler.

Uluslararası Standartlara Uyum:

Türkiye, yatırım ve yatırımcı niteliklerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda önemli adımlar atmaktadır. Bu, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki iş yapma süreçlerini daha iyi anlamalarını ve daha güvenli hissetmelerini sağlar. Ayrıca, Türk iş ortamının uluslararası yatırımcılar için daha anlaşılır ve erişilebilir olmasına katkı sağlar.

Kabul ve Onay Süreçlerinin Kolaylaştırılması:

Yatırım projelerinin kabul ve onay süreçlerinin kolaylaştırılması, yabancı yatırımcıların işlerini hızlı bir şekilde başlatmalarına yardımcı olur. Bu süreçlerin daha hızlı ve bilgilendirme odaklı bir şekilde işlemesi, yatırımcıların iş yapma kararlarını hızlandırır ve Türkiye’yi çekici bir destinasyon olarak daha da güçlendirir.

Yabancı Yatırımcılar Kimdir?

Yabancı yatırımcılar, kendi vatandaşı oldukları ülke dışında yatırım yapmak veya bir yabancı şirketi kontrol etmek, birleşmek veya ortak girişimlerde bulunmak gibi faaliyetlerde bulunan kişilerdir. Yabancı yatırım, yabancıların yatırımlarının bir parçası olarak işletmenin yönetiminde aktif bir rol oynamaları veya yatırımcının iş stratejisini etkilemesi için yeterince büyük bir hisseye sahip olmaları ile tanımlanır. Yabancı yatırımcılar, vergi avantajlarından faydalanabilecekleri ülkeleri tercih etme eğilimindedirler.

Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar Nedir?

Yabancı yatırımlar, doğrudan ve dolaylı yatırımlar olarak iki kategoriye ayrılabilir:

Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Doğrudan yabancı yatırımlar, yabancı bir şirketin genellikle fabrikalar kurarak, binalar, makine ve diğer varlıkları satın alarak yabancı bir ülkede fiziksel yatırım yapması anlamına gelir. Bu tür yatırımlar, yabancı yatırımcının doğrudan bir işletme sahibi veya ortağı olmasını içerir.

Dolaylı Yabancı Yatırımlar: Dolaylı yabancı yatırımlar, yabancı bir ülkede işlem gören yabancı şirketlerin hisse senedi veya pozisyonlarını satın alarak yapılan yatırımları ifade eder. Bu tür yatırımlar, yabancı yatırımcının işletmenin sahibi olmaktan ziyade, hisse senetlerine veya menkul kıymetlere yatırım yapmasını içerir. Dolaylı yatırımlar genellikle likidite açısından daha esnek olabilir ve yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunabilir.

Yabancı Yatırımlar İçin 9 Devlet Teşviği

Türkiye’de yabancı doğrudan yatırımları artırmak amacıyla uygulanan teşvikler ve motivasyon önlemleri büyük önem taşır. Bu teşvikler, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapma kararını kolaylaştırırken, ülke ekonomisine katkı sağlar. İşte bu teşviklerin bazı örnekleri:

 1. KDV İstisnası: Yatırım yapılacak alanlarda KDV (Katma Değer Vergisi) istisnası uygulanabilir. Bu, yatırım maliyetlerini düşürerek yatırımcıları teşvik eder.
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım projeleri için gerekli olan makine, ekipman ve hammadde ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlanabilir. Bu, yatırım maliyetlerini azaltır.
 3. Sosyal Sigortalar Prim Desteği: Yatırım yapan işletmeler, belirli bir süre boyunca işçi sosyal sigortalar primlerinin bir kısmını devlet desteği ile karşılayabilir.
 4. Vergi İndirimi: Yatırım yapılan sektörlerdeki vergi oranları indirilebilir. Bu, işletmelerin karlılığını artırır.
 5. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi: Yabancı yatırımcıların gelir vergisi stopajı oranları indirilir.
 6. Arazi Tahsisi: Yatırım projeleri için uygun koşullarda arazi tahsisi veya kiralanması sağlanır.
 7. Faiz Oranı Desteği: Yatırım kredileri için düşük faiz oranları veya faiz desteği verir.
 8. KDV İadesi: Yatırımın belli bir süre içinde tamamlanması durumunda, KDV iadesi sağlar.
 9. Ar-Ge Teşviği: Yatırım projeleri kapsamında Ar-Ge faaliyetlerine teşvikler sunulabilir.

Ayrıca, 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren yeni teşvik uygulamaları ile 4 farklı teşvik türü oluşturulmuştur:

 1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları: Genel yatırımları teşvik etmek amacıyla uygulanan teşviklerdir.
 2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları: Türkiye’nin farklı bölgelerine yönelik özel teşvikler içerir ve ekonomik kalkınma için bölgeler arası dengeyi sağlar.
 3. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları: Büyük ölçekli yatırımları teşvik etmek için uygulanan özel teşviklerdir.
 4. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları: Belirli sektörlerde stratejik öneme sahip yatırımları teşvik etmek amacıyla uygulanır.

Türkiye’de Yabancılara Teşvik Belgesinin Avantajları

Türkiye, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek ve ekonomisini güçlendirmek amacıyla çeşitli teşvik önlemleri uygulamaktadır. Bu teşvikler, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapma isteğini artırarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik eder.

Vergi avantajları, yabancı yatırımcılar için en çekici teşviklerden biridir. Yatırım teşvik belgesi sahipleri, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV gibi vergilerde çeşitli indirimler ve istisnalardan faydalanabilirler. Bu, yatırımcıların maliyetlerini düşürerek kârlılıklarını artırır.

Ayrıca, yatırım projeleri için gerekli olan makine, ekipman ve hammadde ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlanabilir. Bu da yatırımın maliyetini düşürür ve işletmelerin rekabetçiliğini artırır.

Sosyal sigortalar prim desteği, işveren sosyal sigortalar primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını içerir. Bu, işçi maliyetlerini azaltır ve istihdamı teşvik eder.

Vergi indirimleri, teşvik belgesi sahiplerine belirli bir süre boyunca vergi indirimleri sunar. İşletmelerin karlılığını artırmak için önemli bir avantajdır.

Yatırımın tamamlanmasının ardından KDV iadesi alınabilir, bu da yatırımcının likiditesini artırır.

Teknoloji transferi ve Ar-Ge desteği, yatırım teşvik belgesi alan işletmelere sağlanır. Bu destekler, inovasyonu teşvik eder ve işletmelerin rekabet gücünü artırır.

Türkiye’nin stratejik konumu, büyüme potansiyeli ve yatırım teşvikleri, yabancı yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Yatırım yaparak Türkiye’nin dinamik iş ortamından yararlanmak istiyorsanız, yabancı yatırımcılar için teşvik belgesi almak, başarılı bir yatırımın anahtarı olabilir. Türkiye’de iş yapma konusundaki bu fırsatları yakalamak için adım atın ve yatırımınızı büyütün.

** Türkiye’de yatırım teşvik belgesi almak konusunda sizinde desteğe ihtiyacınız var ise alt kısımdaki iletişim formu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.