Accounting and Tax Service in Turkey

Türkiye’de Vergi Muhasebesi Nasıl?

Türkiye’nin sürekli gelişen iş ortamında, muhasebe ve vergilendirmenin inceliklerini kavramak sürdürülebilir başarı için çok önemlidir. Girişimciler ve işletme sahipleri için finansal yönetim, işletmenin sürdürülebilir başarısı için kritik bir unsurdur.

Türkiye’de iş yaparken, muhasebe ve vergi hizmetleri, işletmelerin finansal sağlığını güvence altına almanın ve yasal uyumluluklarını sürdürmenin önemli bir parçasıdır. Firmamız, işletmelerin bu dinamik pazarda başarılı olmalarını sağlayan özel hizmetler sunan bir uzman olarak öne çıkmaktadır.

Deneyimli ekibimiz, risklerinizi en aza indirmeye ve yerel düzenlemeler bağlamında güvenilirliği en üst düzeye çıkarmaya kendini adamıştır. Muhasebe, işletmelerin finansal kayıtlarını düzenlemek, izlemek ve raporlamak için kullanılan temel bir araçtır. Türkiye’de muhasebe hizmetleri, işletmelerin şeffaf ve doğru finansal bilgilerle yönetilmesini sağlar.

Bu hizmetin sunduğu avantajlar şunlardır: Finansal Kontrol Sağlama, Muhasebe hizmetleri, işletmelerin gelir ve giderlerini düzenli olarak kaydederek finansal kontrol sağlar. Bu sayede işletme sahipleri, mali durumu anlık olarak izleyebilir ve kararlarını buna göre şekillendirebilir. Raporlama ve Analiz, Muhasebe, düzenli finansal raporlar oluşturarak işletmeye detaylı bir finansal analiz sunar. Bu analizler, işletmenin performansını değerlendirmek ve stratejik planlamayı güçlendirmek için önemli bir kaynaktır. Yasal Uyumluluk, Türkiye’de iş yaparken, muhasebe hizmetleri işletmelerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olur. Vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına uygunluk, olası hukuki sorunları önlemek açısından kritiktir.

Türkiye’de Muhasebe  Sistemi Nasıldır?

Türkiye’de Muhasebe ve Vergi hizmetlerimizi seçmek, işinizin finansal sağlığını ve uyumluluğunu sağlamaya kendini adamış özel bir ekiple ortaklık kurmak anlamına gelir. Dinamik Türk iş ortamında şirketinizin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı çözümler sunuyoruz.

  • Muhasebe Sistemlerini Şirketinizin İhtiyaçlarına Göre Uyarlama: Her şirketin kendine özgü gereksinimleri olduğunu biliyoruz. Deneyimli profesyonellerimiz, şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre ve yerel düzenlemelere uygun muhasebe sistemleri kuracaktır.
  • Yeni Bir Tekdüzen Hesap Planı Oluşturma: Gelişen işinize uyum sağlayarak, operasyonel ve raporlama gereksinimlerinizle uyumlu yeni bir Tekdüzen Hesap Planı oluşturuyoruz.
  • Periyodik Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması: Usta ekibimiz, periyodik vergi beyannamelerinin titizlikle muhasebeleştirilmesini ve hazırlanmasını sağlayarak omuzlarınızdaki yükü alır ve yasal gerekliliklere uygunluğu sağlar.
  • Sosyal Güvenlik Beyannamelerinin Hazırlanması: Sosyal güvenlik gerekliliklerinin karmaşıklığını yöneterek, sizin adınıza periyodik sosyal güvenlik beyannamelerini özenle hazırlıyor ve gönderiyoruz.
  • Kişisel Vergi Beyannamesi Hazırlama: Genellikle karmaşık olan süreci basitleştirerek, kişisel vergi beyannamelerinin hazırlanmasını üstleniyor, doğruluğu ve vergi düzenlemelerine uygunluğu sağlıyoruz.

Türkiye’de Vergi Muhasebecisini Nasıl Bulabilirim?

Muhasebe ihtiyaçlarınızı yetkin ekibimize yaptırmak, yalnızca temel iş faaliyetlerinize odaklanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mali konularınızı ele alan deneyimli profesyonellerin güvencesini de beraberinde getirir. Size özel çözümlerimizle, şirketinizin finansal operasyonlarının uzman ellerde olmasını sağlayarak sorunsuz bir deneyim sunarız.

Türkiye’deki muhasebe süreçlerinizi optimize etmek, riskleri azaltmak ve finansal yönetimde deneyimli bir ortakla çalışmanın getirdiği gönül rahatlığını sağlamak için bize güvenin. Türkiye’de muhasebe ve vergi muhasebesi hizmetleri için sizinde desteğe ihtiyacınız var ise alt kısımdaki iletişim formu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

iletişim türkçe

Türkiye’de Muhasebe ve Vergi Hizmeti ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Evet, yabancılar türkiye’de vergi öder. Türkiye’de mukim olan yabancılar, dünya genelinde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilirken, mukim olmayanlar sadece türkiye’de elde ettikleri gelir üzerinden vergiye tabi tutulurlar. Gelir, kira, sermaye kazançları ve işletme kazançları gibi çeşitli gelir türleri vergilendirilir.

Şirketler, türkiye’de kdv, muhtasar, kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerini vermek zorundadır. Bu beyannameler, şirketin satışlarından, kazançlarından ve diğer mali işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini belirtir. Ayrıca, yıllık gelir vergisi ve bağlı kuruluşlar arası transfer fiyatlandırma raporları da gerekebilir

Evet, türkiye’de şirketlerin muhasebe kayıtlarını tutma zorunluluğu vardır. Türk ticaret kanunu ve vergi usul kanunu’na göre, tüm şirketlerin finansal işlemlerini düzenli bir şekilde kaydetmeleri, bu kayıtları belirli bir süre boyunca saklamaları ve gerektiğinde yetkili mercilere sunmaları gerekmektedir.

Türkiye’de muhasebe kayıtlarının saklanma süresi, vergi usul kanunu’na göre en az beş yıldır. Bazı belgeler için bu süre daha uzun olabilir. Şirketler, defterlerini, faturalarını, mali tablolarını ve vergi ile ilgili diğer belgeleri bu süre zarfında saklamakla yükümlüdürler ve gerektiğinde denetimlerde sunmalıdırlar.

Türkiye’de, halka açık şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve belirli bir mali büyüklüğe ulaşan şirketler için bağımsız denetim zorunludur. Bu mali büyüklük kriterleri, türk ticaret kanunu ve ilgili düzenlemelerle belirlenir. Bağımsız denetim, şirketlerin mali raporlarının doğruluğunu ve şeffaflığını sağlamak amacıyla yapılır.