Türkiye’de Yatırım Teşvik Belgesi

Teşviklerden Nasıl Faydalanılır?

Türkiye, Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir bölgede bulunması ve hızla büyüyen ekonomisiyle yabancı yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Hükümet, çeşitli teşviklerle yatırımları teşvik etmeyi ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgesi, yabancı yatırımcılar için önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Türk Hükümeti, 2023 Kasım ayında yeni bir reform taahhüdünü duyurdu; bu taahhüt, yabancı yatırımcılara yönelik destekleri üç katına çıkararak daha fazla yatırımı çekmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir ekonomik döneme girdiğini ve yeni yılda yabancı yatırımcıları destekleyecek reformlara öncelik verileceğini belirtti.

2023’ün ilk 11 ayında Türkiye, 12,9 milyar dolarlık yabancı yatırım aldı; bunun 9,8 milyar doları hizmetler sektörüne, 21 milyar doları sanayi sektörüne ve 9 milyon doları tarım sektörüne gitti. En büyük yatırım yapan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, İrlanda ve Norveç bulunuyor.

Yatırım Teşvik Süreci Nasıl İşler?

Ülke, Avrupa’daki birçok ekonomiyle karşılaştırıldığında yatırımcılara düşük işletme maliyeti sunar. Bu duruma ek olarak, her yıl kaliteli üniversite mezunları yetiştiren Türkiye, Avrupalı komşularına göre daha düşük işgücü maliyetinden faydalanır. yerel tedarikçilerin düşük maliyetle yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmalarıyla da bilinir.

Düşük İş Yapma Maliyeti: Yerel tedarikçilerin düşük maliyetle yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmalarıyla da bilinir.

Güçlü Tüketici Harcamaları: Türkiye güçlü tüketici harcamalarına sahiptir. Genellikle trendleri takip eden, yeni markalı ürün ve hizmetleri düzenli olarak satın alan çalışan ve genç nüfus, bu harcamaların büyük bir kısmını oluşturur. Bu durum, iyi planlanmış bir yerel stratejiye sahip yabancı işletmeler için Türkiye’deki tüketici kitlesine ulaşma ve yeni gelir/kar elde etme fırsatı sunar.

Yerli Üretim: Türkiye, yerel üretim gücüyle yabancı işletmelerin yurt içinde dağıtım yapmalarına veya uluslararası piyasalarda ürünlerini sunmalarına büyük ölçüde destek olabilecek bir konumda. Türk üreticiler genellikle daha küçük ölçekte siparişler karşılayabiliyorlar. Bu durum, Türkiye’deki orta ölçekli veya daha küçük yabancı işletmelere destek sağlamada benzersiz bir fırsat sunuyor.

Teşvikler Sürekli mi, Geçici mi?

serbest bölgelerde faaliyet gösteren üreticilerin elde ettikleri gelirler, Türkiye’nin AB’ye tam üye olduğu tarihi de kapsayan vergi yılı sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. 

Bu bölgelerde üretim yapan ve ihracatın en az %85’ini gerçekleştiren işletmelerin istihdam ettiği işçiler de gelir vergisinden muaftır. Ancak, bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50’ye kadar düşürülebilir. Serbest bölgelerdeki işlemler ve belgeler için damga vergisi ve harçlar da muafiyet kapsamında.

Türkiye’den Avrupa Birliği’ne ihracat erişimi

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması, burada üretim yapan yabancı işletmelere Türkiye’nin avantajlı pazarlarına erişim imkanı sunuyor.

Türkiye, özellikle 2022’dan bugüne Avrupa Birliği’nin ikinci büyük ticaret ortağı konumundadır. Türkiye, AB’ye yönelik ihracatında ekipman, tekstil, gıda ve makine gibi ürünlerle öne çıkıyor.

Bu durum, Türkiye’nin benzersiz konumu ve AB pazarına olan erişimi nedeniyle yabancı şirketler için Türkiye’de AB odaklı ihracat operasyonları kurmak için ideal bir yer olmasını sağlıyor.

Türkiye’deki Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Türk hükümeti, yabancı yatırımı teşvik etmek amacıyla yatırımla ilgili maliyetleri azaltmaya ve daha elverişli bir ortam oluşturmaya odaklanıyor. Türk Yatırım Teşvik Belgesi (İYK) alan yabancı yatırımcılar, çeşitli desteklerden faydalanabiliyorlar; 

Bu destekler arasında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sosyal güvenlik primi desteği, düşük faiz oranları, arazi tahsisi, KDV iadesi ve gelir vergisi stopajı desteği bulunuyor.

Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye, yabancı yatırımcılar için birçok fırsat sunmaktadır.

Teşvik Belgesi Almak Zor mu?

Türkiye’de Yatırım Teşvik Belgesi alınması hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için stratejik bir hamle olduğunu ortaya koyuyor. Bu sertifikanın sunduğu vergi avantajlarından kişiye özel teşviklere kadar çok çeşitli avantajlar, yalnızca ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin küresel pazardaki rekabet gücünü de artırıyor.

Türkiye, dinamik pazarı ve stratejik konumuyla kendisini cazip bir yatırım destinasyonu olarak konumlandırmaya devam ederken, Yatırım Teşvik Belgesi’nin alınması, yatırım fırsatlarının tam potansiyelinin ortaya çıkarılmasında önemli bir adım haline geliyor. İş ortamının karmaşıklıklarıyla baş etmede bu sertifika, sürdürülebilir kalkınmanın, yenilikçiliğin ve refahın önünü açan değerli bir araç olarak hizmet vermektedir. Sonuçta Yatırım Teşvik Belgesi alma kararı sadece bürokratik bir formalite değil, aynı zamanda dinamik ve gelecek vaat eden Türkiye pazarındaki işletmelerin gelecekteki başarısına ve uzun ömürlülüğüne yapılan stratejik bir yatırımdır.

Türkiye’de yatırım teşvik belgesi almak konusunda sizin de desteğe ihtiyacınız var ise alt kısımdaki iletişim formu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

iletişim türkçe

Türkiyede Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’de yatırım teşvik belgesi, türkiye’de yatırım yapmayı teşvik eder ve işletmelere çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajlar, vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri, enerji desteği ve altyapı kolaylıkları gibi ekonomik teşvikler içerir. Bu belge, yatırımcılara mali rahatlık sağlar, yerel ekonomiye katkıda bulunur ve işletmelerin rekabet gücünü artırır.

Türkiye’de yatırım teşvik belgesi, türkiye’de yatırım yapmak isteyen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere verilen bir belgedir. Bu belge, yatırımın türüne, boyutuna ve yerine göre değişebilir ve vergi avantajları, teşvikler ve destekler sunabilir.xxx”x”

Türkiye’de yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması halinde serbesttir.

Türkiye’de yatırım teşvik belgesi orijinal süresi 3 yıldır. 3 yıl içinde yatırım tamamlanmazsa, yatırım teşvik belgesisüresinin yarısı kadar + 1,5 yıl daha ek süre hakkınız vardır.

Türkiye’de yatırım teşvik belgesi almanın maliyeti, yatırımın türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Genelde başvuru ücretleri, belge hazırlama ve danışmanlık masrafları gibi faktörler etkiler. Maliyet, yatırımcının ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklılık gösterir.